Lịch làm việc tuần 1 tháng 6

Category: Lịch làm việc 40 0
STT Nội dung Thời gian Phụ trách
1 Chương trình 1 9h ngày 06/06/2017 Mrs Duyên
2 Chương trình 2 9h ngày 06/06/2017 Mr Thắng
3 Chương trình 3 9h ngày 06/06/2017  
4 Chương trình 4 9h ngày 06/06/2017  
  ……  

Add Comment