Giới thiệu

Địa chỉ: Phòng 116, 117 Nhà Hành chính
Điện thoại: 0462617668
Email: dtnien@vnua.edu.vn

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước kia là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) được thành lập ngày 12 tháng 10 năm 1956. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn giữ vị trí là một trường trọng điểm quốc gia và là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của cả nước. Theo từng bước phát triển của Học viện, được sự quan tâm chỉ đạo tận tình của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên Học viện ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, luôn được coi là một trong những đơn vị có nhiều thành tích hoạt động trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.
Trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”, tuổi trẻ Học viện đã nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên Học viện đã được Thành đoàn Hà Nội tặng thưởng lá cờ “Đơn vị khá nhất trong phong trào ba sẵn sàng 1964-1972” và cờ luân lưu “Đơn vị khá nhất trong phong trào lao động, học tập và xây dựng cuộc sống mới: 1973-1974-1975”…

Ðất nước thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội, hưởng ứng các phong trào “Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “3 xung kích làm chủ tập thể”… do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ Học viện đã trở thành lực lượng xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng đất nước. Thời kỳ này, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác Đoàn như Dương Thanh Liêm, Tập thể Lớp Trồng trọt miền núi khoá 9… Năm 1966, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị số 12, phát động sinh viên toàn ngành giáo dục – đại học học tập“bốn bài học của điển hình Dương Thanh Liêm”, năm 1968, Trung ương Đoàn cũng phát động trong toàn ngành đại học học tập điển hình lớp trồng trọt miền núi khoá 9…

Trong công cuộc đổi mới đất nước, tuổi trẻ Học viện đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… Những tấm gương tiêu biểu trong lao động học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện luôn tỏa sáng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên Học viện.
Ðể ghi nhận công lao to lớn của Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý gồm: 5 cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, 36 bằng khen của Trung ương Đoàn, 8 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 7 Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Đặc biệt, năm 2006, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Huân chương lao động hạng ba cho Đoàn Thanh niên Học viện vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”.
Với những thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, có thể khẳng định rằng: Đoàn Thanh niên Học viện luôn xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện.

Cơ cấu tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện
* Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, trong đó, có 01 Bí thư, 03 Bí thư. Ủy ban kiểm tra Đoàn Học viện gồm 5 đồng chí.

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện có 14 Liên chi đoàn, bao gồm:
+ Liên chi đoàn khoa Cơ điện
+ Liên chi đoàn khoa Công nghệ Thông tin
+ Liên chi đoàn khoa Công nghệ Sinh học
+ Liên chi đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm
+ Liên chi đoàn khoa Lý luận Chính trị và Xã hội
+ Liên chi đoàn khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn
+ Liên chi đoàn khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh
+ Liên chi đoàn khoa Môi trường
+ Liên chi đoàn khoa Quản lý Đất đai
+ Liên chi đoàn khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
+ Liên chi đoàn khoa Nông học
+ Liên chi đoàn khoa Thú y
+ Liên chi đoàn khoa Chăn nuôi
+ Liên chi đoàn khoa Thủy sản