Giới thiệu

Địa chỉ: Phòng 116, 117 Nhà Hành chính
Điện thoại: 0462617668
Email: dtnien@vnua.edu.vn

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước kia là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) được thành lập ngày 12 tháng 10 năm 1956. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn giữ vị trí là một trường trọng điểm quốc gia và là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của cả nước. Theo từng bước phát triển của Học viện, được sự quan tâm chỉ đạo tận tình của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên Học viện ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, luôn được coi là một trong những đơn vị có nhiều thành tích hoạt động trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.
Trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”, tuổi trẻ Học viện đã nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên Học viện đã được Thành đoàn Hà Nội tặng thưởng lá cờ “Đơn vị khá nhất trong phong trào ba sẵn sàng 1964-1972” và cờ luân lưu “Đơn vị khá nhất trong phong trào lao động, học tập và xây dựng cuộc sống mới: 1973-1974-1975”…

Ðất nước thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội, hưởng ứng các phong trào “Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “3 xung kích làm chủ tập thể”… do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ Học viện đã trở thành lực lượng xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng đất nước. Thời kỳ này, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác Đoàn như Dương Thanh Liêm, Tập thể Lớp Trồng trọt miền núi khoá 9… Năm 1966, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị số 12, phát động sinh viên toàn ngành giáo dục – đại học học tập“bốn bài học của điển hình Dương Thanh Liêm”, năm 1968, Trung ương Đoàn cũng phát động trong toàn ngành đại học học tập điển hình lớp trồng trọt miền núi khoá 9…

Trong công cuộc đổi mới đất nước, tuổi trẻ Học viện đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… Những tấm gương tiêu biểu trong lao động học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện luôn tỏa sáng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên Học viện.
Ðể ghi nhận công lao to lớn của Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý gồm: 5 cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, 36 bằng khen của Trung ương Đoàn, 8 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 7 Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Đặc biệt, năm 2006, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Huân chương lao động hạng ba cho Đoàn Thanh niên Học viện vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”.
Với những thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, có thể khẳng định rằng: Đoàn Thanh niên Học viện luôn xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện.

Cơ cấu tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện
* Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, trong đó, có 01 Bí thư, 03 Bí thư. Ủy ban kiểm tra Đoàn Học viện gồm 5 đồng chí.

Stt Họ và tên Năm sinh Dân tộc Tôn giáo Đảng viên Trình độ Chức vụ hiện tại Đơn vị  

Ghi chú

Nam Nữ Chuyên môn LLCT Chi đoàn Khoa
1 Hoàng Thị Mai Anh 1989 Kinh Không Thạc sỹ Sơ cấp Bí thư LCĐ khoa KE&QTKD, UVBCH Đoàn Học viện khóa XXXII CBGD KE&QTKD Tái cử
2 Lê Mai Hồng Anh 2001 Kinh Không Sinh viên Lớp trưởng chi đoàn K64KTTCA, UVBCH Hội sinh viên khóa XIV K64KTTCA KT &PTNT Bổ sung
3 Vũ Thanh Biển 1990 Kinh Không Thạc sĩ Sơ cấp Bí thư LCĐ khoa QLDD CBGD QLDD Bổ sung
4 Đỗ Thị Diệp 1985 Kinh Không x Thạc sĩ Sơ cấp Bí thư LCĐ khoa KT&PTNT CBGD KT&PTNT Bổ sung
5 Nguyễn Tuấn Dũng 1999 Kinh Không Sinh viên Phó Bí thư LCĐ khoa CNSH K63CNSHA CNSH Bổ sung
6 Nguyễn Văn Điều 1991 Kinh Không Thạc sỹ Sơ cấp Bí thư LCĐ khoa Cơ điện, UV BCH Đoàn Học viện khóa XXXII CBGD Cơ điện Tái cử
7 Tạ Thị Hương Giang 1999 Kinh Không Sinh viên UVBCH Liên chi đoàn khoa KE&QTKD K62KEKTP KE&QTKD Bổ sung
8 Vũ Thị Thu Hiếu 2001 Kinh Không Sinh viên CTV BCH Liên chi đoàn khoa CNTT K64CNTTC CNTT Bổ sung
9 Nguyễn Thị Mai Hoa 1999 Kinh Không Sinh viên Phó Bí thư LCĐ khoa CNTP, UVBCH Đoàn Học viện khóa XXXII K63QLTP CNTP Tái cử
10 Đinh Lê Hoàng 1999 Mường Không Sinh viên Đội trưởng đội văn nghệ Đoàn Học viện khóa XXXII K62KTNNA KT&PTNT Bổ sung
11 Nguyễn T. Khánh Huyền 1991 Kinh Không x Thạc sỹ Sơ cấp Bí thư LCĐ khoa Môi trường, UVBCH Đoàn Học viện khóa XXXII CBGD Môi trường Tái cử
12 Đào Thị Hương 1996 Kinh Không Đại học Chuyên viên

Trung tâm

Cán bộ Trung tâm

QHCC&HTSV

Bổ sung
13 Đỗ Thị Kim Hương 1984 Kinh Không x Thạc sỹ Sơ cấp Bí thư Đoàn Học viện khóa XXXII CBGD LLCT&XH Tái cử
14 Trần Thị Phương Lan 1987 Kinh Không x Thạc sỹ Sơ cấp UVBTV BCH Đoàn Học viện khóa XXXI Cán bộ Ban CTCT&CTSV Tái cử
15 Nguyễn Hữu Lâm 1997 Kinh Không Sinh viên UVBCH LCĐ khoa Nông học, UVBCH Đoàn Học viện khóa XXXII K61KHCTT Nông học Tái cử
16 Trần Thiện Long 1987 Kinh Không Thạc sỹ Sơ cấp UVBTV Đoàn Học viện khóa XXXII CBGD Nông học Tái cử
17 Trần Kiều Ly 2000 Kinh Không Sinh viên CTV của BCH Liên chi đoàn khoa Cơ điện K63CKCTM Cơ điện Bổ sung
18 Nguyễn Thúy Nga 2000 Kinh Không sinh viên Thành viên đội TNTN khoa CNSH K63CNSHD CNSH Bổ sung
19 Nguyễn Thị Nhung 1999 Kinh Không Sinh viên Liên chi Hội trưởng, UVBCH Liên chi đoàn khoa Môi trường K63KHMTA Môi trường Bổ sung
20 Nguyễn Thanh Phong 1986 Kinh Không x Thạc sỹ Sơ cấp Phó Bí thư Đoàn Học viện viện khóa XXXII CBGD KT&PTNT Tái cử
21 Lê Thu Phương 2000 Kinh Không Sinh viên UVBCH Liên chi đoàn khoa QLDD K63QLDDB QLDD Bổ sung
22 Khoàng Hương Quỳnh 2000 Thái Không Sinh viên UVBCH LCĐ Khoa KT&PTNT K63PTNTP KT&PTNT Bổ sung
23 Nguyễn Hùng Sơn 1982 Kinh Không Tiến sĩ Sơ cấp Bí thư LCĐ khoa Chăn nuôi CBGD Chăn nuôi Bổ sung
24 Trần Thị Thanh Tâm 1987 Kinh Không x Thạc sỹ Sơ cấp Bí thư LCĐ khoa SP&NN, UVBTV Đoàn Học viện khóa XXXII CBGD SP&NN Tái cử
25 Trần Thị Phương Thanh 1999 Kinh Không SInh viên CTV Liên chi đoàn, Đội phó đội văn nghệ LCĐ khoa Chăn nuôi K62DDTA Chăn nuôi Bổ sung
26 Nguyễn Trường Thành 1983 Kinh Không x Thạc sỹ Sơ cấp Bí thư LCĐ khoa CNTP, UVBTV BCH Đoàn Học viện khóa XXXII CBGD Khoa CNTP Tái cử
27 Nguyễn Công Thiết 1985 Kinh Không Thạc sỹ Sơ cấp UVBTV BCH Đoàn Học viện khóa XXXII, CBGD Thủy sản Tái cử
28 Mạc Hương Thùy 2000 Kinh Không Sinh viên UVBCH Liên chi đoàn khoa Nông học K63KHCTA Nông học Bổ sung
29 Nguyễn Công Toản 1982 Kinh Không x Thạc sĩ Sơ cấp Bí thư LCĐ khoa

Thú y

CBGD Thú y Bổ sung
30 Phạm Hoài Trang 2000 Kinh Không Sinh viên UVBCH LCĐ khoa SP&NN, UVBCH Đoàn Học viện khóa XXXII K63ENGD SP&NN Tái cử
31 Nguyễn Văn Tuấn 2001 Kinh Không Sinh viên Thành viên Đội tình nguyện khoa LLCT&XH K64XHHA LLCT&XH Bổ sung
32 Nguyễn Trọng Tuynh 1989 Kinh Không x Thạc sỹ Sơ cấp Phó Bí thư Đoàn Học viện khóa XXXII CBGD KE&QTKD Tái cử
33 Đào Hải Yến 1984 Kinh Không x Thạc sỹ Sơ cấp Bí thư LCĐ khoa CNTT, UVBCH Đoàn Học viện khóa XXXII CBGD CNTT Tái cử

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện có 14 Liên chi đoàn, bao gồm:
+ Liên chi đoàn khoa Cơ điện
+ Liên chi đoàn khoa Công nghệ Thông tin
+ Liên chi đoàn khoa Công nghệ Sinh học
+ Liên chi đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm
+ Liên chi đoàn khoa Lý luận Chính trị và Xã hội
+ Liên chi đoàn khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn
+ Liên chi đoàn khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh
+ Liên chi đoàn khoa Môi trường
+ Liên chi đoàn khoa Quản lý Đất đai
+ Liên chi đoàn khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
+ Liên chi đoàn khoa Nông học
+ Liên chi đoàn khoa Thú y
+ Liên chi đoàn khoa Chăn nuôi
+ Liên chi đoàn khoa Thủy sản