04:59 13/11/2019

Kế hoạch Nâng cao văn hóa giảng đường và xây dựng “Chi đoàn văn hóa”.

Danh mục : Kế hoạch - Biểu mẫu 241 0

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2019; Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng Kế hoạch nâng cao văn hóa giảng đường và xây dựng “Chi đoàn văn hóa” năm học 2019 – 2020.

Kế hoạch Nâng cao văn hóa giảng đường và xây dựng “Chi đoàn văn hóa” năm học 2019 – 2020 (Xem tại đây)

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận