08:10 03/11/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DANH HIỆU CHI ĐOÀN VĂN HÓA, CHI ĐOÀN VĂN HÓA TIÊU BIỂU

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng, Kế hoạch - Biểu mẫu 1.758 0

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010-2021; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện đề nghị các chi đoàn gửi hồ sơ đăng ký danh hiệu Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu lên Văn phòng Đoàn Học viện (Phòng 117 Nhà Hành chính) trước ngày 16/11/2020. Hồ sơ đăng ký gồm: Biên bản họp BCH chi đoàn, Bản cam kết thực hiện văn hóa học đường, Bản đăng ký danh hiệu Chi đoàn văn hóa, Chi đoàn văn hóa tiêu biểu (theo mẫu của BCH Đoàn Thanh niên Học viện).
1. Kế hoạch nâng cao văn hóa giảng đường và xây dựng chi đoàn văn hóa: Ke hoach nang cao van hoa hoc duong va xay dung chi doan van hoa

2. Bản cam kết thực hiện văn hóa giảng đường dành cho K63-K65: Cam ket thuc hien van hoa hoc duong – K63-K65

3. Bản cam kết thực hiện văn hóa giảng đường dành cho K61-K62: Ban cam ket thuc hien chi doan van hoa _ k62, K61

4. Bản đăng ký chi đoàn văn hóa, chi đoàn văn hóa tiêu biểu: Ban dang ky Chi doan van hoa, Chi doan van hoa tieu bieu

5. Biên bản họp BCH chi đoàn: Bien ban hop BCH Chi doan

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận