11:26 16/10/2021

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Nhà vô địch điểm A và Nhà tăng tốc thần kỳ Học kì 1, năm học 2021-2022

Danh mục : Học tập - NCKH 715 0

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

– Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Trình tự thực hiện

2.1. Đăng ký dự thi

Các sinh viên phải đăng ký với Ban Tổ chức tham dự cuộc thi trong khoảng thời gian và tại địa điểm như sau:

– Thời gian đăng ký: Trước 17h00, thứ hai ngày 08/11/2022;

– Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký tham gia Cuộc thi bằng một trong hai cách:

+ Đăng ký tại liên chi đoàn khoa mình là đoàn viên

+ Đăng ký tại fanpage chính thức của Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (https://www.facebook.com/DTNVNUA) bằng cách nhập vào Google Forms (https://forms.gle/qbKRvu3b4Zrpdpnh8)

Trước 17h00 ngày 15/11/2021, các liên chi đoàn tập hợp danh sách sinh viên đăng ký tại liên chi đoàn gửi về Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện: Bản cứng gửi đồng chí Hà Mạnh Hiếu – Chuyên viên Văn phòng Đoàn, bản mềm gửi email dtnien@vnua.edu.vn (bản cứng yêu cầu phải có chữ ký của Bí thư liên chi đoàn).

Lưu ý: Sinh viên chỉ được đăng ký 1 trong 2 cuộc thi: Nhà vô địch điểm A hoặc Nhà tăng tốc thần kỳ.

Chi tiết kế hoạch (Kế hoạch Nhà-vô-địch-điểm-A-Nhà-tăng-tốc-thần-kỳ-HK1-2021-2022)

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận