11:30 07/12/2018

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2017-2019

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng 66 0

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Trí tuệ – Sáng tạo – Đổi mới”, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2017-2019 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14/8/2017.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự đoàn kết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện. Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Học viện xứng đáng là đội dự bị, cánh tay phải đắc lực của Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXXII diễn ra trong thời điểm toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên Học viện đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXIX, Chiến lược phát triển Học viện trong các năm tiếp theo. Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng của đoàn viên, thanh niên có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2014 – 2017, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 – 2019.

Với mục đích tạo nên một tập thể vững mạnh, một đội ngũ cán bộ đoàn nhiệt tình, tâm huyết, Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam mong muốn đoàn viên thanh niên tiêu biểu tham dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những ứng viên ưu tú vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện khóa XXXII.

Tự hào là thế hệ thanh niên trong thời đại mới, tuổi trẻ Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang ra sức thi đua học tập, rèn luyện chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Bài viết liên quan

Bình luận