07:26 15/09/2020

Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020 – 2021 dành cho khóa 65 đợt 1

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng 57 0

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật… Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020 – 2021 đợt 1 đối với 4 khối lớp khóa 65 trong các ngày từ 07 đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường A – Giảng đường Nguyễn Đăng 207.

Tham dự các buổi lễ có TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Công đoàn Học viện, Trưởng ban CTCT&CTSV; cùng đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn, các Ban chức năng,… và đặc biệt là 500 sinh viên khóa 65 trên mỗi nhóm lớp học.

Chương trình tọa đàm chủ đề Chính trị - Pháp lý
Chương trình tọa đàm chủ đề Chính trị - Pháp lý
 Chương trình tọa đàm chủ đề Chính trị – Pháp lý

Thực hiện văn bản số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” trong các trường Đại học, CĐSP, TCSP năm học 2020 – 2021 và thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020 2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện đã triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” với mục tiêu: Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục. Mặt khác, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật… giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên, trước hết là quyền lợi và trách nhiệm trong học tập bậc đại học nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên; nắm được phương hướng nhiệm vụ năm học, chương trình, kế hoạch đào tạo và nhu cầu của xã hội; có được các kiến thức, kỹ năng sống; hiểu biết về Học viện, yêu trường, yêu nghề…

Chương trình tọa đàm về Vấn đề việc làm, khởi nghiệp cho sinh viên
 Chương trình tọa đàm về Vấn đề việc làm, khởi nghiệp cho sinh viên

Chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” dành cho khóa 65 bao gồm các nội dung: Tình yêu quê hương, đất nước; lý tưởng, hoài bão và ý thức trách nhiệm công dân; Tình hình chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh trật tự và y tế học đường; Truyền thống, cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển Học viện; Vấn đề việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên; Công tác đào tạo, công tác sinh viên, khai thác thông tin thư viện; Hoạt động bổ trợ cho sinh viên, công tác đoàn hội, câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa; Làm bài thu hoạch cá nhân.

Chương trình tọa đàm về Chương trình đào tạo tiên tiên tiến
 Chương trình tọa đàm về Chương trình đào tạo tiên tiên tiến
Nội dung về Công tác sinh viên
 Nội dung về Công tác sinh viên

Các nội dung trong Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho các em tân sinh viên K65 sẽ trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho sinh viên khi mới nhập học, định hướng ngành nghề đào tạo tại Học viện. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa và hiểu biết, ý thức trách nhiệm công dân thực thi pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân – sinh viên; hướng dẫn, tổ chức sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình học bổng cho sinh viên…

 

Ban CTCT&CTSV

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận