03:40 22/04/2021

Kết quả Cuộc thi Olympic Tin học cho sinh viên cấp Học viện năm 2021

Danh mục : Học tập - NCKH 213 0

Kết quả Cuộc thi Olympic Tin học cho sinh viên cấp Học viện năm 2021

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Học viện luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên của Học viện.Nhằm thúc đẩy tinh thần học tập tin học trong sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và tạo môi trường để sinh viên có cơ hội tiếp cận và học tập để đạt trình độ tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt chuẩn đầu ra của Học viện xây dựng theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn Thanh niên Học viện phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức Cuộc thi Olympic Tin học cho sinh viên cấp Học viện năm 2021.

Cuộc thi được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2021 đã thu hút được đông đảo sinh viên từ các khoa trong Học viện tham gia thi ba nội dung là Word, Excel và Powerpoint. Kết thúc thời gian thi, Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả cuộc thi xem tại link: https://bit.ly/3gpCIme

Thí sinh tham gia dự thi

Ban Tổ chức sẽ dự kiến sẽ trao giải cho các thi sinh đạt giải vào Lễ Tổng kết năm học của Đoàn Thanh niên Học viện dự kiến được tổ chức trong tháng 10 năm 2021.

Mọi thắc mắc về kết quả đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp với ThS. Nguyễn Công Thiết- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện thông qua số điện thoại: 0961 874 068./.

Ban Tuyên truyền Đoàn Thanh niên Học viện

 

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận