12:21 13/05/2021

Tọa đàm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp “Cử tri trẻ – Lá phiếu trách nhiệm”

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng 133 0

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới đoàn viên, sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong thời gian từ ngày 08 tháng 5 năm 2021 tới ngày 16 tháng 5 năm 2021, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện tổ chức tọa đàm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với chủ đề “Cử tri trẻ – Lá phiếu trách nhiệm” cho đoàn viên, sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam bằng hình thức trực tuyến tới gần 20.000 cử tri chia thành 62 nhóm tham gia tọa đàmtrên nền tảng Microsoft Teams.

Chương trình Tọa đàm gồm có 03 nội dung chính: Nội dung thứ nhất là Hội nghị phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do TS. Vũ Văn Tuấn – Phó Trưởng ban CTCT và CTSV và ThS. Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện trình bày.

ThS. Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung thứ hai là phổ biến thông tin về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do các đồng chí Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện luân phiên nhau trình bày theo lịch tọa đàm của 62 nhóm với gần 20.000 cử tri tham gia.

Các buổi tọa đàm diễn ra rất sôi nổi, hào hứng, các cử tri trẻ trong phần thảo luận đã đặt rất nhiều các câu hỏi khác nhau về chủ đề bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tự hào của các cử tri trẻ khi được tham gia bầu cử. Sau hai nội dung trên, các đồng chí là đoàn viên, sinh viên sẽ tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian 15 phút với 20 câu hỏi. Ban Tổ chức sẽ công bố thí sinh đạt giải sau khi 62 nhóm tọa đàm kết thúc vào ngày 16 tháng 5 năm 2021 và trao giải sau khi sinh viên trở lại Học viện học tập.

Ban Tổ chức tin tưởng rằng, sau khi tham dự tọa đàm các cử tri trẻ là đoàn viên, sinh viên của Học viện sẽ nâng cao hiểu biết, nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử trên cả nước./.

Ban Tuyên truyền Đoàn Thanh niên Học viện

Ban Truyền thông Hội Sinh viên Học viện

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận