02:46 04/05/2021

Hội nghị phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng 141 0

Trong tháng 4 năm 2021, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt. Tới tham dự Hội nghị có TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; ThS. Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; ThS. Nguyễn Trọng Tuynh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành liên chi đoàn, liên chi hội, ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn, thành viên các câu lạc bộ, đội tình nguyện trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị

TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Vũ Ngọc Huyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt bởi đây là lực lượng nòng cốt để sau khi hiểu được các nội dung triển khai trong Hội nghị thì các đồng chí là cán bộ chủ chốt sẽ triển khai và phổ biến thông tin tới toàn bộ sinh viên của Học viện. Sau Hội nghị sẽ là Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thầy mong muốn, các đồng chí sẽ tham gia thi với tinh thần cao nhất, đạt được điểm cao nhất, nắm vững được pháp luật về bầu cử để tuyên truyền cho đúng, cho trúng, cho chính xác tới các bạn sinh viên khác trong Học viện.

ThS. Đỗ Thị Kim Hương đã trình bày các nội dung pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phổ biến pháp luật về bầu cử, ThS. Đỗ Thị Kim Hương đã trình bày các nội dung quan trọng và chủ yếu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt đã rất tích cực lắng nghe, thảo luận và đặt nhiều câu hỏi cho Ban Tổ chức về luật bầu cử.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt thảo luận pháp luật về bầu cử

Sau phần thảo luận sôi nổi và nắm rõ được các nội dung về pháp luật bầu cử, các đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt đã tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/. Cuộc thi đã có sự tham dự của gần 2000 sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện sẽ tổ chức cho sinh viên toàn Học viện tham gia cuộc thi bằng hình thức thi trực tuyến để phổ biến thông tin pháp luật về bầu cử tới sinh viên toàn Học viện./.

Ban Tuyên truyền Đoàn Thanh niên Học viện

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận