12:15 13/05/2021

Hội nghị phổ biến thông tin về dự án “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng 8 0

Trong tháng 4 năm 2021, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện đã tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin về dự án “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt. Tới tham dự Hội nghị có TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; ThS. Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; ThS. Nguyễn Trọng Tuynh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành liên chi đoàn, liên chi hội, ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn, thành viên các câu lạc bộ, đội tình nguyện trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị

TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Vũ Ngọc Huyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến thông tin về dự án “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt bởi đây là lực lượng nòng cốt để sau khi hiểu được các nội dung triển khai trong Hội nghị thì các đồng chí là cán bộ chủ chốt sẽ triển khai và phổ biến thông tin tới toàn bộ sinh viên của Học viện.

ThS. Nguyễn Trọng Tuynh trình bày các nội dung về dự án “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

Phổ biến thông tin về dự án, ThS. Nguyễn Trọng Tuynh đã trình bày các nội dung cơ bản của dự án “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”. Các đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt đã rất tích cực lắng nghe, thảo luậnrất sôi nổi về các thông tin của dự án.

Thông qua Hội nghị, Ban Tổ chức tin tưởng rằng, các đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt sẽ nâng cao được hiểu biết, nắm rõ được các nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới để từ đó phổ biến và lan tỏa thông tin tới sinh viên toàn Học viện./.

 

Ban Tuyên truyền Đoàn Thanh niên Học viện

Ban Truyền thông Hội Sinh viên Học viện

 

Bài viết liên quan

Bình luận