03:34 12/12/2018

Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Liên hoan dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội lần thứ VI-năm 2018”

Danh mục : Kế hoạch - Biểu mẫu 723 0

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐOÀN THANH NIÊN-HỘI SINH VIÊN

 

Số:     -KH/ĐTN-HSV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Hà Nội, ngày     tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tham gia Cuộc thi “Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội lần thứ VI – năm 2018”

 

Thực hiện chương trình công tác năm học 2018 – 2019, căn cứ Thể lệ Cuộc thi “Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội lần thứ VI – năm 2018”. BCH Đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng kế hoạch tham gia Cuộc thi “Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội lần thứ VI – năm 2018” với các nội dung cụ thể sau:

  1. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

– Tạo cơ hội để thanh niên Học viện rèn luyện sức khỏe, thể dục – thể thao, tạo môi trường giao lưu giữa sinh viên Học viện và sinh viên Thủ đô;

– Tạo động lực cho thanh niên Học viện trong việc thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, đặc biệt là thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và phát triển phong trào sinh viên của Học viện và sinh viên Thủ đô.

  1. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC
  2. Ban chỉ đạo
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 PGS TS. Nguyễn Tất Cảnh ĐU, Ban Giám đốc Trưởng ban
3 TS. Nguyễn Tất Thắng Ban CTCT&CTSV Phó ban
4 ThS. Đỗ Thị Kim Hương Đoàn Thanh niên Ủy viên
5 TS. Phạm Quý Giang Hội Sinh viên Ủy viên
  1. Ban tổ chức
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 TS. Phạm Quý Giang Hội Sinh viên Trưởng ban
2 Lê Ngọc Lâm Đội SVTN Thường trực HSV Phó ban
3 Ngô Thị Kim Oanh Đội SVTN Thường trực HSV Ủy viên
4 An Thị Vân Đội SVTN Thường trực HSV Ủy viên
5 Các thành viên, cộng tác viên Đội SVTN Thường trực Hội Sinh viên Ủy viên

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian

– Vòng sơ loại: từ 07h00 – 12h00 ngày 14 tháng 10 năm 2018

– Vòng chung kết: từ 19h00 – 22h00 ngày 11 tháng 11 năm 2018

  1. Địa điểm

– Vòng sơ loại: Nhà thi đấu Quận Hà Đông (182 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)

– Vòng chung kết: Sân khấu ngoài trời Thư viện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Đi vào hướng cổng đường Tạ Quang Bửu).

  1. NỘI DUNG – HÌNH THỨC
  2. Nội dung

1.1. Clip dân vũ yêu thích nhất

– Đội thi của Học viện sẽ gửi 01 clip dự thi giới thiệu và nhảy dân vũ của đội không quá 05 phút cho Ban tổ chức trước ngày 20/9/2018. Clip sẽ được đăng tải lên website facebook: http://www.facebook.com/danvuquocte/.

– Thời gian bình chọn từ 09h00 ngày 01/10/2018 đến 15h00 ngày 20/10/2018.

1.2. Phần thi biểu diễn

Đội thi của Học viện sẽ tham gia biểu diễn 03 nội dung, thời gian không quá 10 phút/nội dung, gồm:

– Nội dung chào hỏi: Giới thiệu về đội thi, các thông điệp mang đến Liên hoan bằng hình thức sân khấu hóa. Riêng phần thi này thời gian không quá 02 phút.

– Phần thi bắt buộc: Đội thi sẽ chọn 01 điệu trong 10 điệu dân vũ bao gồm:

+ Dân vũ Việt Nam, gồm 4 điệu: (1) Bắc Kim Thang; (2) Dậy mà đi, (3) Bước chân thanh niên.

+ Dân vũ Quốc tế, gồm 1 điệu: Balada Boa

– Vòng sơ loại: từ 07h00 – 12h00 ngày 14 tháng 10 năm 2018

– Vòng chung kết: từ 19h00 – 22h00 ngày 14 tháng 11 năm 2018

– Phần thi tự chọn: Đội thi sẽ chọn 01 bài dân vũ (Việt Nam, Quốc tế) hoặc các điểu nhảy cổ động mang tính chất tập thể.

  1. Hình thức

Hội Sinh viên Học viện chỉ đạo Đội Sinh viên tình nguyện Thường trực Hội Sinh viên lên kế hoạch tập luyện, tham gia cuộc thi. Lập danh sách các thành viên tham gia cuộc thi gửi về địa chỉ Email: dtnien@vnua.edu.vn trước 17h00 ngày 10/10/2018.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Phụ trách chung: đồng chí Phạm Quý Giang – Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện;

– Phụ trách dự thi: Đội Sinh viên tình nguyện Thường trực Hội Sinh viên

Trên đây là kế hoạch tham gia Cuộc thi “Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội lần thứ VI – năm 2018”. BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện kính đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các ban, viện, trung tâm trong Học viện quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. Đề nghị Đội Sinh viên tình nguyện Thường trực Hội Sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

Trân trọng cảm ơn!

 

TM. BCH HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

Phạm Quý Giang

T.M BCH ĐOÀN HỌC VIỆN

PHÓ BÍ THƯ

 

  (Đã ký)

Nguyễn Trọng Tuynh

 

Nơi nhận:

– Thành đoàn Hà Nội (để báo cáo);

– Đảng ủy, Ban Giám đốc (để báo cáo);

– Đội SVTN TT HSV (để thực hiện);

– Lưu VPĐTN, VPHSV.

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY,

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bài viết liên quan

Bình luận