09:46 16/06/2021

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi ảnh “VNUA in the summer”

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng, Kế hoạch - Biểu mẫu 581 0

Với mục địch chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956 – 12/10/2021); khuyến khích, tôn vinh các tác giả sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh mới lạ, độc đáo, chân thật về cảnh quan, con người của Học viện; tuyên truyền, quảng bá cảnh quan, con người Học viện. Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức  Cuộc thi ảnh “VNUA in the summer”.

Chi tiết Kế hoạch xem tại link:(KH Cuộc thi Ảnh VNUA in the Summer)

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận