Giới thiệu

GIỚI THIỆU

ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 413, 417 Tòa nhà Trung tâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 02462617668

Email: dtnien@vnua.edu.vn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước kia là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) được thành lập ngày 12 tháng 10 năm 1956. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn giữ vị trí là một trường trọng điểm quốc gia và là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của cả nước. Theo từng bước phát triển của Học viện, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên Học viện ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, luôn được coi là một trong những đơn vị có nhiều thành tích hoạt động trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”, tuổi trẻ Học viện đã nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên Học viện đã được Thành đoàn Hà Nội tặng thưởng lá cờ “Đơn vị khá nhất trong phong trào ba sẵn sàng 1964-1972” và cờ luân lưu “Đơn vị khá nhất trong phong trào lao động, học tập và xây dựng cuộc sống mới: 1973-1974, 1974-1975”…

Ðất nước thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội, hưởng ứng các phong trào “Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “3 xung kích làm chủ tập thể”… do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ Học viện đã trở thành lực lượng xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng đất nước. Thời kỳ này, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác Đoàn như: Dương Thanh Liêm, Tập thể Lớp Trồng trọt miền núi khoá 9… Năm 1966, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị số 12, phát động sinh viên toàn ngành giáo dục – đại học học tập “bốn bài học của điển hình Dương Thanh Liêm”, năm 1968, Trung ương Đoàn cũng phát động trong toàn ngành đại học học tập điển hình Lớp Tồng trọt miền núi khoá 9…

Trong công cuộc đổi mới đất nước, tuổi trẻ Học viện đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… Những tấm gương tiêu biểu trong lao động học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện luôn tỏa sáng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Học viện.

Ðể ghi nhận thành tích của Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý gồm: 8 cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, 45 bằng khen của Trung ương Đoàn, 08 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 08 Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc” (2006). Đặc biệt, năm 2020 Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đoàn Thanh niên Học viện vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

BCH ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022 – 2024

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc Tôn giáo

Chức vụ

Nam Nữ
1 Nguyễn Trọng Tuynh 1989 Kinh Không

Bí thư

2 Lê Thị Dung 1990 Kinh Không

Phó Bí thư

3 Trần Đức Minh 2000 Kinh Không

Phó Bí thư

4 Nguyễn Công Thiết 1985 Kinh Không

Phó Bí thư

5 Nguyễn Đức Dương 1989 Kinh Không

Ủy viên

Ban Thường vụ

6 Vũ Duy Hoàng 1987 Kinh Không

Ủy viên

Ban Thường vụ

7 Trần Thị Phương Lan 1987 Kinh Không

Ủy viên

Ban Thường vụ

8 Đỗ Thị Nhâm 1987 Kinh Không

Ủy viên

Ban Thường vụ

9 Đặng Nam Phương 1995 Kinh Không

Ủy viên

Ban Thường vụ

10 Nguyễn Thảo Anh 2003 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

11 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 2001 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

12 Nguyễn Mai Chi 2002 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

13 Nguyễn Thị Thu Dịu 2002 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

14 Nguyễn Anh Đức 1989 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

15 Hoàng Viết Giang 1986 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

16 Nguyễn Thị Thu Hiền 2001 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

17 Lê Anh Hiếu 2003 Mường Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

18 Vũ Thị Thu Hiếu 2001 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

19 Nguyễn Quang Huy 1993 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

20 Hoàng Minh 1989 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

21 Phùng Thị Trà My 2003 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

22 Nguyễn Thị Nhiên 1989 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

23 Nguyễn Thị Phương 1992 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

24 Vũ Văn Quang 2002 Thái Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

25 Nguyễn Vũ Phương Thảo 2003 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

26 Vũ Thị Thơm 2002 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

27 Lê Thị Kim Thư 1990 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

28 Nguyễn Thị Thanh Thư 2002 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

29 Nguyễn Minh Tuệ 2002 Kinh Không

Ủy viên

Ban Chấp hành

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện có 13 Liên chi đoàn, bao gồm:
+ Liên chi đoàn khoa Cơ điện
+ Liên chi đoàn khoa Công nghệ Thông tin
+ Liên chi đoàn khoa Công nghệ Sinh học
+ Liên chi đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm
+ Liên chi đoàn khoa Lý luận Chính trị và Xã hội
+ Liên chi đoàn khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn
+ Liên chi đoàn khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh
+ Liên chi đoàn khoa Tài nguyên và Môi trường
+ Liên chi đoàn khoa Du lịch và Ngoại ngữ
+ Liên chi đoàn khoa Nông học
+ Liên chi đoàn khoa Thú y
+ Liên chi đoàn khoa Chăn nuôi
+ Liên chi đoàn khoa Thủy sản