09:54 16/06/2021

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế logo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng, Kế hoạch - Biểu mẫu 831 0

Với mục đích Khuyến khích, tôn vinh các tác giả sáng tác logo mới lạ, độc đáo, chân thật về nét đẹp, lịch sử, quá trình hình thành phát triển, tầm nhìn, sứ mạng…của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Tuyên truyền, quảng bá nét đẹp, truyền thống của Học viện.Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Thiết kế logo Học viện Nông nghiệp Việt Nam”.

Chi tiết kế hoạch xem tại link (KH Cuộc thi thiết kế Logo về Học viện)

 

 

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận