09:33 16/06/2021

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Sáng tạo video TikTok”

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng, Kế hoạch - Biểu mẫu 1.332 0

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức cuộc thi “Sáng tạo video TikTok”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

– Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

– Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, phát triển tài năng cá nhân;

– Truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến sinh viên trên nền tảng Tiktok.

II. CHỦ ĐỀ CỦA CUỘC THI

+ Chủ đề 1: “Học tập online trong mùa dịch Covid-19”;

+ Chủ đề 2: “Làm gì khi ở nhà trong mùa dịch Covid-19” hoặc “Phòng chống dịch Covid-19 bằng cách nào”.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Sinh viên Học viện.

Chi tiết Kế hoạch xem tại link (KH Cuộc thi Sáng tạo video TikTok_11.6.2021)

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận