Liên hệ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 116, 117 Nhà Hành chính
Điện thoại: 0462617668
Email: dtnien@vnua.edu.vn