04:23 07/12/2018

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2018

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng 40 0

Đại hội được chuẩn bị trong không khí tuổi trẻ Học viện quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2014 – 2017; Chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày hội Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp…

Tại Đại hội, các nội dung chính sẽ được trình bày và thảo luận bao gồm:

– Tổng kết nhiệm kỳ, thảo luận, phê chuẩn các báo cáo của Ban Chấp hành về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XII và kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện nhiệm kỳ 2012 – 2016. Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng của công tác Hội và phong trào sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2018;

– Bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XIII;

– Bầu Ban kiểm tra Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XIII;

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Học viện là diễn đàn thể hiện nguyện vọng, là cơ hội trao đổi của sinh viên toàn Học viện để cùng phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới, góp phần tô điểm hình ảnh sinh viên Nông nghiệp năng động và sẵn sàng hội nhập.

Chúc Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2018 thành công tốt đẹp. Chúc các vị đại biểu về dự Đại hội sức khỏe và hạnh phúc!

 

Vũ Đức Vinh – HSV Học viện

Bài viết liên quan

Bình luận