08:00 08/12/2018

Kết quả Cuộc thi Nhà vô địch điểm A cấp Học viện Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Danh mục : Học tập - NCKH 85 0

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH ĐOÀN HV NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2018

KẾT QUẢ

Cuộc thi Nhà vô địch điểm A cấp Học viện

Học kỳ 1 năm học 2017-2018

STT

Họ và tên

MSV

Lớp

Khoa

Giải

1

Nguyễn Hạnh Nhung

620612

K62CNSHE

CNSH

Nhất

2

Nguyễn Thu Bình

622094

K62KTTCE

Kinh tế

Nhì

3

Đỗ Thị Hằng

601710

K60KEP

Kế toán

4

Đặng Hồng Anh

591210

K59CNSHE

CNSH

Ba

5

Trần Thị Mai Phương

595346

K59QTKDT

Kế toán

6

Trần Thị Ngọc Ánh

598956

K59XHHB

LLCT

7

Phạm Minh Nguyệt

605038

K60CNSHP

CNSH

KK

8

Nguyễn Trường Duy

604759

K60TYG

Thú Y

9

Nguyễn Thị Tỉnh

601562

K60KEB

Kế toán

10

Trần Thị Phương Anh

592227

K59-KED

Kế toán

11

Lê Thị Linh

605162

K60KEA

Kế toán

12

Nguyễn Thanh Huyền

601523

K60KEB

Kế toán

13

Trương Ngọc Tín

598618

k59QTKDA

Kế toán

14

Nguyễn Hồ Diệu Linh

597923

K59KHDT

QLDD

15

Phan Thị Hằng

604766

K60TYG

Thú Y

16

Nguyễn Thị Hà

595562

K59TYA

Thú Y

 

 

TM. BCH ĐOÀN HỌC VIỆN

BÍ THƯ

(Đã ký)

Đỗ Thị Kim Hương

Bài viết liên quan

Bình luận