09:59 26/06/2023

Lấy lợi ích của người lao động làm mục tiêu phấn đấu

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng, Tin tức 12 0

Hà Nội – Ngày 26.6, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Nhiệm kỳ qua Công đoàn học viện đã lấy lấy lợi ích của cán bộ viên chức, người lao động và Học viện làm mục tiêu phấn đấu.

Các đoàn viên thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội lần thứ XXXIII Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đại hội được tổ chức với 145 đại biểu chính thức, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ XXXII. Trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn Học viện lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Bà Ngô Thị Anh Tuyên – Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hương Mai

Tính đến tháng 2.2023, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 36 Công đoàn bộ phận với 1.287 đoàn viên Công đoàn là giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên, cán bộ hành chính tại các khoa chuyên môn, các ban chức năng, các viện, trung tâm, công ty.

Công đoàn Học viện luôn phát huy tốt vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn. Công đoàn không chỉ phối hợp tốt với các đơn vị trong toàn Học viện động viên cán bộ viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, lao động, mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động.

Trên cơ sở các văn bản của Nhà nước, Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc Học viện xây dựng hệ thống quy định nội bộ gồm trên 70 quy chế, quy định, có phạm vi điều chỉnh đến hầu hết các lĩnh vực công tác và hoạt động của Học viện, trong đó đã xây dựng và ban hành quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động chuyên môn và quản lý.

Đề xuất kịp thời với lãnh đạo Học viện trong tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến đời sống của cán bộ viên chức và người lao động như tăng phúc lợi đảm bảo thu nhập năm sau cao hơn năm trước theo nghị quyết Đảng bộ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động. Công đoàn còn đề xuất Học viện tổ chức và duy trì ổn định việc hỗ trợ cán bộ viên chức, người lao động ăn trưa tại bếp ăn tập thể, qua đó góp phần ổn định đời sống, tạo môi trường giao lưu, gắn bó cán bộ viên chức, người lao động.

Một trong các bài học kinh nghiệm được Công đoàn Học viện rút ra là bám sát chức năng của Công đoàn và nhiệm vụ chính trị của Học viện để xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể, khả thi trong hoạt động Công đoàn; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, lấy lợi ích của cán bộ viên chức, người lao động và Học viện làm mục tiêu phấn đấu. Cán bộ công đoàn phải là người có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình và dành thời gian cho hoạt động Công đoàn…

Thông tin tại Đại hội cho biết trong chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 2028 có phấn đấu 100% cán bộ viên chức, người lao động được tuyển dụng mới có đủ điều kiện được gia nhập tổ chức Công đoàn; phấn đấu 100% đoàn viên Công đoàn có việc làm ổn định, thu nhập thêm ngoài lương tăng lên 5-10% mỗi năm…

Nguồn: laodong.vn

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận