08:43 05/06/2019

Ôn lại truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng 379 0

Ngày 26/3, ngày Thành lập Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành ngày vô cùng ý nghĩa với lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam. Vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được chứng minh, khẳng định qua suốt chiều dài lịch sử của Đất nước.

Năm 1956, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập. Từ đó đến nay, Đảng ủy, Giám đốc Học viện luôn coi trọng vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Học viện nói riêng. Nhờ vậy, Đoàn Thanh niên Học viện ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, luôn được coi là một trong các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”, tuổi trẻ Học viện đã nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên Học viện đã được Thành đoàn Hà Nội tặng thưởng lá cờ “Đơn vị khá nhất trong phong trào ba sẵn sàng 1964-1972” và cờ luân lưu “Đơn vị khá nhất trong phong trào lao động, học tập và xây dựng cuộc sống mới: 1973-1974-1975”

Ðất nước thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội, hưởng ứng các phong trào “Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “3 xung kích làm chủ tập thể”… do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ Học viện đã trở thành lực lượng xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng đất nước. Thời kỳ này, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác Đoàn như Dương Thanh Liêm, Tập thể Lớp Trồng trọt miền núi khoá 9… Năm 1966, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị số 12, phát động sinh viên toàn ngành giáo dục – đại học học tập“bốn bài học của điển hình Dương Thanh Liêm”, năm 1968, Trung ương Đoàn cũng phát động trong toàn ngành đại học học tập điển hình lớp trồng trọt miền núi khoá 9…

Trong công cuộc đổi mới đất nước, tuổi trẻ Học viện đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào “Thanh niên lập nghiệp”“Tuổi trẻ giữ nước”“Thanh niên tình nguyện”, “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… Những tấm gương tiêu biểu trong lao động học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện luôn tỏa sáng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên Học viện.

Ðể ghi nhận công lao to lớn của Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2006, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Huân chương lao động hạng ba cho Đoàn Thanh niên Học viện vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua, biết bao thế hệ thanh niên Học viện đã “nối vòng tay lớn” xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Đoàn. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên Học viện xứng đáng là đội hậu bị, là cánh tay đắc lực của Đảng ủy, là tổ chức của những người Cộng sản trẻ tuổi, có sức khỏe, có lí tưởng, có nhiệt huyết để cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Học viện nói riêng.

Hội thi sáng mãi tên Người – Nơi sinh viên thể hiện tình yêu với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội thi sáng mãi tên Người – Nơi sinh viên thể hiện tình yêu với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của Đoàn Thanh niên
Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của Đoàn Thanh niên
Đoàn Thanh niên Học viện đẩy mạnh rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Đoàn Thanh niên Học viện đẩy mạnh rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Đoàn viên Học viện tích cực hiến máu tình nguyện

Chiến dịch mùa hè xanh thu hút sự tham gia của hơn 700 đoàn viên/1 năm

Chiến dịch mùa hè xanh thu hút sự tham gia của hơn 700 đoàn viên/1 năm

BCH Đoàn Thanh niên

Bài viết liên quan

Bình luận