01:05 02/06/2023

Thông báo đạt tiêu chí trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét học bạ và xét kết hợp đợt 1 năm 2023

Danh mục : Học tập - NCKH, Tin tức 32 0

Chi tiết tại: https://vnua.edu.vn/thong-bao/thong-bao-dat-tieu-chi-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-theo-phuong-thuc-xet-hoc-ba-va-xet-ket-hop-dot-1-nam-2023-53879

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận