08:09 08/12/2018

296 sinh viên ưu tú của Học viện gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2015-2017

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng 20 0

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng trong việc phát triển Đảng viên, trong những năm qua, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên, tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức phong phú, đa dạng, bao gồm: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Cuộc thi món quà tri ân – Nơi sinh viên thể hiện tình cảm với thầy, cô giáo (2016)

Cuộc thi tìm hiểu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2016)

Thông qua các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức, Đoàn Thanh niên đã phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, hạt nhân phong trào, sinh viên có kết quả cao trong học tập và rèn luyện, giới thiệu họ gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Văn phòng Đảng ủy Học viện, từ năm 2015 đến năm 2017, Đảng ủy đã tổ chức nhiều lớp nhận thức về Đảng với sự tham gia của 1.929 quần chúng ưu tú là sinh viên, trong số đó, đã có 296 quần chúng được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng viên của chi bộ sinh viên khoa Quản lý Đất đai (2016)

Để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trong thời gian tới, Đảng ủy Học viện sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

BCH Đoàn Thanh niên

Bài viết liên quan

Bình luận